Direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita >>>

Treneriams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_p/

Mokinių tėvams/globėjams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_t/

Mokiniams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_mok/

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Pagrindinės korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, papirkimas, asmeninės naudos siekimas sau ar kitiems asmenims teikiant viešąsias paslaugas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar įgaliojimų viršijimas, dokumentų suklastojimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybinės ar komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kyšininkavimo ar papirkimo nuslėpimas.
Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri.

2017m. Įgyvendinimo rezultatai

  • Nurodytais telefonais ir el. paštais, pranešimų, skundų ar informacijos negauta. 
  • Gruodžio 19d. dalyvauta Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame seminare korupcijos prevencijos tema. Seminare dalyvavo 3 darbuotojai.

Viešo informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas >>>

Varžybų nuostatai >>>     

Varžybų tvarkaraštis >>>     

Varžybų rezultatai >>>    

Varžybų protokolas >>>


 

2019-07-15 Lengvosios atletikos rekordai >>>

2019-07-05 Lengvosios atletikos rekordai >>>

2019-05-04 Lengvosios atletikos rekordai >>>

2018-12-31 Lengvosios atletikos rekordai >>>

Rekordų lentelė >>>

Sporto medicinos gydytojas Dainius Burakevičius

Kontaktinis telefonas +370 687 73477

Informacija sportininkams >>>

 

Sveiki, atvykstant pas sporto medicinos gydytoją, sportininkai turi turėti “Sportuojančio ir užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos patikrinimo pažymą” (forma Nr. 068/a), jei bent kartą ji yra išduota.

Taip pat informuoju, kad yra viena forma atnaujinta ir viena nauja, prisegu failus.

Sportininko valios pareiškimas (atnaujinta forma):   >>>

pildo pirmą kartą atvykstantys sportininkai. Jei sportininkas jaunesnis nei 16 m., šį dokumentą turi užpildyti vienas iš tėvų (globėjų), 16 m. ir vyresni – gali pildyti patys.

 

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis (nauja forma):   >>>

pildo VISI, 16 m. ir vyresni, sportininkai (jei dar nėra užpildę), jaunesniems turi užpildyti vienas iš tėvų (globėjų).

 Varžybų tvarkaraštis >>>

Šių metų kovo 6 dieną Utenos plaukimo baseinas ir treniruoklių salė nedirbs.

Kovo 7 dieną baseinas dirbs nuo 18 iki 20 valandos,

Kovo 11 dieną baseinas ir treniruoklių salė nedirbs.

Utenos DSC administracija

Joomla templates by a4joomla